reductie

De datareductie is zo opgezet dat de transcripten van de 5 interviews teruggebracht worden tot bruikbare, eenvoudige data.

In deze data moeten de ontwerpkenmerken van digitale video binnen een hypermediaomgeving te traceren zijn.

De volgende datareducties zijn gepleegd

1 Per ppn. worden er steekwoorden uit de transcripties gehaald. Deze worden per fragment in een tabel gezet.

2 Daarna heb ik per fragment alle steekwoorden bij elkaar gezet. De steekwoorden die hetzelfde zijn heb ik van een kleur voorzien.

Elke kleur staat voor een steekwoord van dezelfde strekking.

Kleuren die gebruikt zijn.

 blauw rood zwart groen lichtblauw rose paars grijs lichtgroen geel

 Door deze kleurcoderingen is direct te zien dat bepaalde ontwerpkenmerken vaker of minder vaak genoemd zijn.

Ik kan zo de stap maken naar ontwerpkenmerken die geraleerd zijn aan opmerkingen over video en restopmerkingen, overigen genoemd

3 In deze stap breng ik de kleurcodes terug tot twee tabellen. een tabel met video geraleteerde omerkingen, technische en inhoudelijke omerkingen

In tabel 2 komen de rest opmerkingen te staan. Overigen, waarbij meer opmerking rondom de didactische omlijstin vermeld staan.

4 In deze stap zit ook het gezamenlijk kader naar een meer lokale theorie.

In deze tabellen heb ik de steekwoorden teruggebracht tot ontwerpkenmerken. Daarachter staat telkens het aantal keren desbetreffend ontwerpkenmerk genoemd is door de respondenten.