VAN VOUTEN MAKEN LEER JE NIEDS

In deze website kunt u lezen en zien wat experts(*) als ontwerpkenmerken aangeven voor multimedia-cases (*). Met deze gegevens zal een tweede website volgen waarin deze ontwerpkenmerken worden vergeleken met de wensen van de “afnemer” de student.

* Expert, hiermee worden ontwikkelaars, ontwerpers van multimedia-cases bedoeld

* multimedia-cases, zie P. Blijleven blz 24,  is te omschrijven als een leeromgeving waarin video-opnamen van een realistische praktijksituatie worden verdiept en verbreed via relevante informatie die via diverse media wordt gepresenteerd en binnen een computersysteem eenvoudig en snel tioegankelijk is

 

Praktisch belang

In de huidige situatie op de Pabo wordt interactieve video binnen multimediaproducties ingezet vanuit de voorkeur van docenten. Dit is begrijpelijk omdat het gebruik van dit leermiddel zich nog in een beginstadium bevindt. Voor verdere ontwikkeling en verbetering van de inzet van interactieve video als aanvullend leermiddel is het van belang wat studenten verwachten en welke eisen zij stellen aan een interactieve video.

Om erachter te komen wat studenten prefereren in een interactieve video als leermiddel wordt er in dit onderzoek ingegaan op de specifieke ontwerpkenmerken van interactieve video en in hoeverre de experts gebruik maken van specifieke ontwerpkenmerken

Doel van onderzoek

Het doel van het onderzoek het duidelijk krijgen welke ontwerpkenmerken studenten in een interactie video motiverend en lerend vinden.

De gegevens vanuit dit onderzoek zijn vanuit het perspectief van de experts. De resultaten vanuit dit onderzoek dragen bij aan het uiteindelijke hoofddoel van de opdrachtgever: "Studenten maken zelf video's en hebben zelf door wat een goede video inhoudt". Middels een handleiding en product op CD-rom wordt de uitkomsten gepresenteerd.

Onderzoeksvragen

Bij dit onderzoek wordt ingegaan op de ontwerpkenmerken in een interactieve video die voor Pabostudenten motiverend en aanzettend tot leren zijn. De hoofdvraag in de onderzoek is:

"Welke ontwerpkenmerken van interactieve video zijn voor studenten motiverend en lerend?" Hierbij zijn een aantal deelvragen te onderscheiden:

Komen deze ontwerpkenmerken overeen met de ontwerpkenmerken waarvan experts vinden dat ze belangrijk zijn in een interactieve video?

Welke elementen missen de studenten? Wat willen ze anders zien (aanvullingen en verbeteringen)? In hoeverre motiveren en leren studenten van professionele of amateuristische video-opname? In hoeverre motiveren en leren studenten van expert video-opnamen of eigen producties? Welke lay-out kenmerken vinden studenten belangrijk bij het motiveren en leren? Heeft de mate van interactie invloed bij het motiveren en leren van studenten?

In hoeverre heeft opdrachtverstrekking bij de videofragmenten invloed op de motivatie en het leren van studenten?

Met dit onderzoek moet achterhaald worden welke ontwerpkenmerken de experts gebruiken voor multimediacases gericht op Pabostudentent