ONTWERPKENMERKEN voor multimediale educatieve programma’s

 

In deze kolommen staan de resultaten gerangschikt in volgorde van het aantal keren dat ze genoemd zijn.

 

Video

Interactie

Actie in beeld

Controle over video

Geen talking heads

Meerdere camerastandpunten

Groot videobeeld

Gebruik van stills

Simpele interface   

Geluid moet goed zijn

Voice-over

Korte fragmenten

Niet te professioneel

 

8x

8x

7x

6x

5x

4x

4x

3x

3x

3x

3x

2x

 

Didactische omlijsting

Context aanbrengen

Helder lay-out

Authenciteit

Aansluiting belevingswereld

Introductie van de gefilmde

Medestudenten in beeld

Gedrag op video is kopieerbaar

Laagdrempelig

 

7x

7x

5x

4x

4x

4x

2x

1x