locale theorie

Van een persoonlijke theorie naar een meer locale theorie

De volgende drie items heb ik gebruikt om het onderoek op te zetten:

A selectie

Ik zal hier ingaan op de selectie van de respodenten.

B methode

Verder zal ingegaan worden op de gekozen onderzoeksmethode

C type vragen

Daarnaast zal het interviewschema uitgewerkt worden waarin de vragen geformuleerd worden.