hart02
In2school

BER BS 2 K. L. M.

 

Doelstellingen

 

Reflectie op beroepsidentiteit heeft betrekking op alle competenties. In BS 2 wordt t.a.v. BER speciale aandacht gevraagd voor competentie 6: Competent in het werken in en met de omgeving. De inhoud van deze BS verbreedt en verdiept de ontwikkeling van BER tot nu toe (vgl. 24 vragen BS 1).

 

Kern 3: De student stelt zich op de hoogte van de sociaal-culturele en levensbeschouwelijke context van de school

 

  • De student is vanuit het handelen in staat beschrijvend te reflecteren op beroepsidentiteit
  • De student beschrijft/verbeeldt op welke wijze de context van de stageschool een afspiegeling is van zijn/haar visie op de huidige (postmoderne) samenleving
  • Competentie 2: pedagogisch competent (kern 1 BS 1) en competentie 3: (vak)didactisch competent (kern 1 BS 1)

     

    • De student kan beschrijven/verbeelden op welke wijze het pedagogisch en onderwijskundig handelen van de stageschool door postmoderne gedachten wordt ingekleurd. Hij/zij kan hierbij inspirerende verhalen/personen/gedachten/stromingen noemen (gerelateerd aan GOE/stage/overige activiteiten)
  •  

    [Home] [In2me] [In2school] [Reflectievragen bs2] [websites/bijlagen] [In2future] [IBM 1] [In2Roots1] [In2roots2] [In2roots3] [IBM2] [In2society] [In2research] [In2spiration] [In2movie]