hart02
IBM 1

Toetsing (IBM 1) (summatief 4 ects)

 

Wat of wie inspireert je bij je ideeën over je ideale school? Hoe wil je zijn als leerkracht? Laat je hart spreken en geef invulling aan je beroepsidentiteit door

HET ONTWERPEN VAN JOUW VIRTUELE SCHOOL IN EEN POSTMODERNE SAMENLEVING

Je ontwerpt je eigen school (virtueel) aan de hand van beeldmateriaal en beschrijft hoe je tot deze school gekomen bent. Je verantwoordt je keuzes voor bijvoorbeeld de vormgeving van het gebouw, de denominatie, de aankleding van je lokaal, de samenstelling van de schoolbevolking (ligging in de stad of…) het team, excursies, maatschappelijke positie van de school, enz.. In de verbeelding/verantwoording van de virtuele school moet jouw positie/ houding te zien/lezen zijn ten opzichte van (de besproken karakteristieken van) de postmoderne samenleving.

Voor de uitwerking van het ontwerp gebruik je jouw BER-weblog (nulmeting introductieweek en verslaglegging reflectievragen BS1 – BS3 ), collegedictaat/handouts en de beschreven literatuur.

Het resultaat van deze opdracht bestaat dus uit beeldmateriaal van je virtuele school in een Word-document waarin je jouw keuzes toelicht.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

  • De beelden (filmpjes/foto’s/plattegrond/maquette): minimaal 4 foto’s (als gif of jpeg-bestanden) of video’s (als wmf of mpeg-bestanden)
  • Tekstuele verantwoording (minimaal 1 x A4, arial 11 regelafstand 1): relateer deze aan een passende naam en denominatie van de school. Laat ook zien wie / wat je geïnspireerd heeft. Vermeld ook enkele (kern)kwaliteiten die de ontworpen school vraagt van docenten. In hoeverre kun jij hier zelf aan beantwoorden?

Deze individuele opdracht wordt afgerond met een summatief groepsgesprek bij een BER-docent naar keuze. Er volgt wel een individuele beoordeling binnen de groep. Wij gaan uit van groepen van vier studenten.

Om dit gesprek aan te kunnen vragen moet het eindproduct van jouw virtuele school (inclusief verantwoording) met een voldaan zijn afgetekend. Voldaan betekent dat de beoordelaar voldoende onderbouwde aanknopingspunten ziet in de aangeleverde eindproduct om het gesprek in te gaan. Tijdens de verplichte consultatiemomenten (elke BS minimaal één) heb je een inmiddels een indruk gekregen over jouw voortgang.

De in te leveren materialen worden via email bij de door jouw gekozen BER-docent ingeleverd Bij een voldoende beoordeling zal deze een voorstel mailen voor een eindgesprek.

De gesprekken zullen zoveel mogelijk op een aantal ingeroosterde data plaatsvinden. De data zullen vanaf week 11 op intranet verschijnen.

Studenten die willen versnellen kunnen het gesprek aanvragen na afronding van de laatste werkbijeenkomst BER in BS 3.

Studenten die het reguliere traject volgen kunnen het gesprek aanvragen na de toetsweek van BS 3.

Denominatieve keuze

Studenten die versnellen dienen in week 12 hun denominatieve keuze kenbaar te maken. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het denominatieve keuzeformulier dat uiterlijk in week 12 op intranet zal verschijnen

Studenten die het reguliere traject volgen dienen hun keuze uiterlijk 1 juni digitaal kenbaar te maken.

 

[Home] [In2me] [In2school] [In2future] [IBM 1] [criteria] [In2Roots1] [In2roots2] [In2roots3] [IBM2] [In2society] [In2research] [In2spiration] [In2movie]