hart02
Home

BEROEPSIDENTITEIT

KUNST en CULTUUR

hart02

BEROEPSIDENTITEIT OPLEIDINGSBEKWAME FASE

Dit document bevat reflectievragen voor het onderdeel beroepsidentiteit (in het vervolg BER) in de opleidingsbekwame fase. Je vindt er een uitwerking voor K (kunst & cultuur), M (maatschappij) en L (levensbeschouwing). Het stelt je in staat om de aangeboden inhouden uit de hoor- en werkcolleges BER te bereflecteren en te verdiepen. Dit met het oog op een goede voorbereiding op het assessment BER na BS 3 (IBM 1).

Voor elke BS zijn voor K, L en M reflectievragen geformuleerd.

Mogelijke werkwijze:

  • Probeer je eerst een beeld te vormen van waar we met reflectie op beroepsidentiteit naar toe werken. Dit kan door je te verdiepen in de doelen en prestatie-indicatoren BER opleidingsbekwame fase: klik op ‘Toetsing BER IBM 1’  
  • Werk daarna aan de reflectievragen die voor jouw relevant zijn. Je kunt steeds kiezen tussen V (verplichte) en K (keuzevragen). Het eigen maken van de inhouden van ‘V’ verzekert je van een goede toerusting voor het assessment (IBM 1). De ‘K’ vragen zijn bedoeld als extra oefening/verdieping/verbreding
  • De verslagen kunnen ter beoordeling wordt voorgelegd aan een BER-docent. De beoordeling (en dus begeleiding) per BS is formatief en dus niet verplicht.
  • Betrokken BER docenten:
    • Kunst & cultuur: Pieter Blanken, Ronald v. Piekartz en René Domburg
    • Maatschappij: Paul Stuit en Ruud Brilleman
    • Levensbeschouwing: Sander Kamphuis, Janine van de Linde en Sabine Pikkemaat

Middels een forum BER kun je binnenkort ondermeer met medestudenten in gesprek over de reflectievragen. Ook zijn de ingeleverde ‘assessmentproducten’ voor de toetsing IBM voor iedereen zichtbaar via deze link. Nadere informatie over deze en andere interactiemogelijkheden volgen op intranet

Kunst & cultureel perspectief

In hoeverre kan de huidige samenleving worden getypeerd als een samenleving waarin veel mensen kunnen worden beschouwd als sprokkelaars in een cultureel bos? Waar sta ik zelf. De student kan dit verwoorden/verbeelden door gebruik te maken van de  concepten/begrippen: individualiteit, collectiviteit, beeld en informatiecultuur, globalisering / mondialisering en grote en kleine verhalen

 In hoeverre merk ik  dat veel mensen tegenwoordig een relativistisch standpunt innemen ten aanzien van kunst en cultuur Waar sta ik zelf? De student kan dit verwoorden/verbeelden door gebruik te maken van de  concepten/begrippen: gevoel en ervaring als norm en ratio

Waaraan ontlenen mensen/ontleen ik mijn kunst en cultuuridentiteit in het licht van de dominante cultuur, subgroepen/subculturen, dit tegen de achtergrond van een toenemende globalisering. Hoe verlopen communicatiepatronen, zowel in beeld als gedrag? Hoe voelen mensen/voel ik me daarbij?

 In hoeverre zijn in de samenleving/bij mij bij het beoordelen van kunst en cultuuruitingen gevoel en ervaring de norm?

 

[Home] [In2me] [In2school] [In2future] [IBM 1] [In2Roots1] [In2roots2] [In2roots3] [IBM2] [In2society] [In2research] [In2spiration] [In2movie]