hart02
In2me

INLEIDING

In de fase ‘Opleidingsbekwaam’ staat bij het onderdeel BER de postmoderne samenleving centraal. Aangezien de (basisschool) een afspiegeling is van de samenleving achten we het van belang dat je jezelf weet te plaatsen binnen deze samenleving en dat je van daaruit na gaat denken over de invloed van jouw opvattingen op het uitoefenen van het beroep van leraar. Hierbij zullen we gaan zoeken naar (verhalen van) personen die jou raken, die jou bezielen of in beweging zetten. Je zult ook ontdekken welke (persoonlijke) kernkwaliteiten bij dit zoekproces een rol spelen.

Om een en ander te realiseren gaan we uit van een aantal karakteristieken (begrippen) te weten:

  • Individualisering
  • Beeld- en informatiecultuur
  • Gevoel en ervaring als norm
  • Kleine verhalen i.p.v. grote verhalen
  • Tolerantie / onverschilligheid (relativisme – exclusivisme)
  • Pluriformisering (multiculturele samenleving)
  • Materialisme (consumptie) en spiritualiteit
  • Fragmentarisering / segmentarisering (rollen)
  • Globalisering (mondialisering)
 • Deze karakteristieken/begrippen komen aan de orde vanuit drie perspectieven: levensbeschouwing (L), maatschappij (M) en kunst (K)
 • Beroepsidentiteit heeft betrekking op het totale beroep. Daarom is reflectie op de beroepsidentiteit ook opgenomen in alle competenties (met bijbehorende kernen) die in onze opleiding aan de orde komen. Vandaar dat je in portfolio-opdrachten bij GOE en Prestatie in aanraking komt met wat je bij BER onderzocht hebt. Ook bij het opzetten van het POP en tijdens de voortgangsgesprekken zal de beroepsidentiteit aan de orde komen.

  Je kunt BER dus zien als een bron van waaruit je kunt putten tijdens andere opleidingsmomenten.

  Voor de fase ‘Opleidingsbekwaam’ is de volgende ontwikkelingslijn (in karakteristieken) vastgesteld:

  • BS 1: De huidige samenleving in relatie tot mijzelf (wie ben ik en waar sta ik?)
  • BS 2: De basisschool in de huidige samenleving (waar staat de school?)
  • BS 3: Ik en de basisschool in relatie tot de huidige samenleving (waar voel ik me thuis?)
 • Op basis van het doorlopen reflectieproces in BS 1 – BS 3 maak je aan het eind van de opleidingsbekwame fase een keuze voor één van de drie denominaties: katholiek, protestants-christelijk of openbaar. Deze keuze wordt tijdens het afsluitend voortgangsgesprek verantwoor
 • Doelen

  De student is vanuit het handelen in staat beschrijvend te reflecteren op beroepsidentiteit

  • De student is in staat om zijn/haar levensbeschouwelijke en cultureel-maatschappelijke overtuiging in dialoog met medestudenten in woord en/of beeld te duiden, dit tegen de achtergrond van de huidige maatschappij/cultuur. Hij/zij kan hierbij inspirerende (verhalen van) personen betrekken
  • Hij/zij kan beschrijven op welke wijze deze opvatting/houding zijn/haar onderwijskundig en pedagogisch handelen inkleurt
  [Home] [In2me] [Reflectievragen bs1] [websites/bijlagen] [In2school] [In2future] [IBM 1] [In2Roots1] [In2roots2] [In2roots3] [IBM2] [In2society] [In2research] [In2spiration] [In2movie]