Home VKB
ronaldvonpiekartz

Deze site is in ontwikkeling en bedoeld om mijn gedachten binnen het Ontwerpgericht Onderzoek vorm te geven.

Op deze site site staat niet de waarheid, maar een poging om de waarheid omtrent VKB te expliciteren.

Het onderwerp van deze site is

ooganim5_gif-for-web-NORMAL

VISUAL KNOWLEDGE BUILDING, afgekort VKB.

Ook wel genoemd Visuele Kennis Constructie.

Als lid van de kenniskring , ict-rijke leeromgeving, ben ik verbonden aan de Hogeschool Edith Stein te Hengelo onder auspiciĆ«n van lector Ellen van den Berg.

Hierbinnen doe ik voor 0.08 FTE onderzoek naar dit nog weinig bekend fenomeen.

Het onderzoek zal binnen het kader van het RAAKproject CULTUURWIJSHEID gebeuren. Daarbinnen zal het te onderzoeken object in de context van de basissschool plaatsvinden.

Visual Knowledge Building heeft als onderzoeksobject binnen een eerder uitgevoerd project CEV zijn intrede gedaan. (2006-2007)

CEV staat voor Cultuureel Erfgoed en Visual Knowledge Building. In dit project waarbij werd op kleine schaal door verschillende partners aan elkaar gesnoven . Deze partners waren geformeerd rond enkele Culturele instellingen in Twente, enkele Basisscholen in Twente en de Hogeschool Edith Stein. In dit project is aan een student masters van de Universiteit Twente gevraagd om te participeren als onderzoekster.

Uit dit CEV project, waarbij een tweetal conferenties en vervolgafspraken gemaakt zijn is het nieuwe RAAKproject, CULTUURWIJSHEID aangevraagd en gehonoreerd

 

[Home VKB] [V   K   B] [Projecten] [Conferenties]