verschijningsvorm

<

In dit deel is een inventarisatie gemaakt vanuit de verschijnselen van de populaire  beeldcultuur gericht op kinderen .

Bij deze inventarisatie is uitgegaan van twee invalshoeken te weten:

binnenschools

en

buitenschools.

Deze inventarisaties zijn een poging  om aan te geven waar de leerkracht zijn of  haar materialen vandaan kan halen. Het is bij lange na niet volledig en zal dat ook nooit kunnen zijn.

Wat wel opvalt is dat er binnen de school relatief weinig gewerkt wordt met populaire  beelden en dat de leerlingen buitenschools een grote hoeveelheid aan populaire beelden moeten, kunnen en mogen verwerken.

Met het woord verschijningsvorm wordt aangeduid in welke hoedanigheid  populaire  beelden te zien en te herkennen zijn. Welke beeldmaterialen kun je als leerkracht gebruiken in de lessen tekenen en handvaardigheid.

We hebben deze inventarisatie in twee delen opgesplitst:

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]