kijk dit ben ik!

LES 2                                    

 

Titel van de les :                      

Kijk dit ben ik !                                      

groep 7 / 8

 

Logo's de functie, de opbouw.

 

Kerndoel                           

Tekenen op basis van functionele eisen. Zowel reflectief als productief

 

Korte inhoud                 

In deze les die een verdieping is van de eerste les Graffiti, gaan de leerlingen een  logo maken, dat deze bij hen past. Uit tijdschriften worden minstens 5 plaatjes, geen logo’s, geknipt die iets met de leerling te maken heeft. Deze worden opgeplakt en van onderschrift voorzien nl. zijn ze  materieel of ideëel. Eén van deze plaatjes wordt gekozen om een eigen logo van te maken.

 

Doel                                    

De leerlingen kunnen met gekleurde stukken papier en geometrische of grillige vormen  een “realistisch beeld” vervormen tot een gestileerd beeld.  Er ontstaat zo een logo dat een beeld van de leerling zelf geeft.

 

Benodigdheden                       

Bijlage ?  logo's van Hellig Hart les 6.1 op A3 formaat

Tijdschriften

Viltstift alle kleuren

Gekleurd papier alle kleuren

Scharen, plaksel

videofragment 11, logo's

 

Ruimte                              

Klaslokaal

 

Tijd                                      

Klaarzetten materialen 10 minuten

lestijd 45 minuten

opruimen 10 minuten

 

Voorbereiding

 

LESPLANNING

 

Inleiding                 

Vormgeven aan karakterkenmerken

Hang een drietal werkstukken op uit les 1, graffiti, die grote uiterlijke verschillen  vertonen. Laat de leerlingen individueel opschrijven welk imago, uitstraling ze in de afzonderlijke werkstukken zien. Laat ze benoemen hoe de vormgeving hierbij werkt, in de termen uit les 1; als agressief, lief,  slap, grappig, robuust, sierlijk enzovoort.

Ongeveer 5 minuten wordt op een oefenvelletje met potlood een aantal letters gemaakt,  om uit te proberen welk lettertype het beste bij de leerling zelf past. Wijs er steeds op dat ze de beeldaspecten als vorm en kleur en de techniek, viltstiftvlakken en -lijnen op elkaar afstemmen. Daarna  becommentariëren de leerlingen per 2-tal wat ze hebben beschreven t.a.v. de werkstukken.

Laat nu per werkstuk aangeven of de beschrijvingen van de leerlingen overeen komen of  juist van elkaar afwijken. Laat een aantal leerlingen de bevindingen klassikaal vertellen.

Ga uitdrukkelijk in op de vervorming van de letter in relatie tot het karakter van de  leerling (grillig / geometrisch) en op het kleurgebruik, signaalkleuren of stemmingskleuren.

 

Hoe zit dat met logo's

 

Hang naast de graffitiwerkstukken de10  logo's uit het Hellig Hart  project. Eventueel kan gekeken worden naar de videofragment 1

1 met logo's.

 

De leerlingen hebben al eens beschreven bij welke organisatie of  verenigingen de logo's horen. Eventueel kort herhalen. Op het werkblad wordt beschreven wat de leerlingen precies waarnemen.

·      Wat is er afgebeeld?

(een aantal telefoonhorens, een man met helm en baard, een  pandabeer, een olifant, een kop van een striphondje, een blad -vogel- vis, twee letters db, een boksende vos, een deel van lichaam en een brandende kaars met prikkeldraad)

·      Welke uitstraling wil het bedrijf laten zien?

(communicatie onderling, heldhaftig, lief, speels, olijk, symbiose,  strak, actie, betrokken, tegenstellend)

·      Op welke wijze is dit aan de vormgeving te zien?

 (driehoekscompositie, 11 lijnen maken 1 geheel, realistisch plaatje,  felle kleuren stripachtig, uitvergroot dichtbij, driehoekscompositie, strakke letters simpel zwaar, scheef, uitvergroting betrokkenheid, helder symbolisch)

·      Welke technieken zijn gebruikt?

(simpele eenvoudige technieken, bij allemaal)

·      Geef per plaatje aan hoe het originele plaatje eruit moet zien.

·      Geef zelf 1 voorbeeld ; laat enkele echte telefoons zien, bv gsm,  draagbare en een ouderwets soort.

·      Waarom zouden ze gekozen hebben voor de ouderwetse soort?

(ouderwets was toen misschien modern, ronde vormen waren minder  afstandelijk, want ronde vormen oogt beter in relatie met elkaar)

·      Zoek in tijdschriften naar de originele foto's en plak deze erbij.

·      Geef nu aan waarom welke vereniging welk plaatje heeft  gebruikt, wat willen ze uitstralen en hoe hebben ze dat gedaan?

 

Enkele leerlingen vertellen tenslotte, waarom de betreffende  verenigingen deze logo's gebruiken.

Instructie

De manier waarop de logo's gemaakt zijn zegt veel over het karakter  van de vereniging. Vergelijk dit met de graffitiwerkstukken. Zowel met letters als met plaatjes is het mogelijk om een bepaald imago, zeggingskracht, uit te beelden. Hiervoor wordt door de verenigingen  gekeken naar de volgende vragen: wie zijn we en wat willen en hoe willen we dat er naar ons gekeken wordt?

Logo's komen meestal ergens vandaan. Vaak wordt een realistisch  plaatje vervormd tot een eenvoudig, abstractere vorm.

Zie ook Picasso of andere kubistische kunstenaars.

Vervormen hoe doe je dat?

Uitleg van de techniek

Deel eerst de oefening met de stippellijntjes uit. Zie bijlage?

De leerlingen volgen de stippellijntjes en er komt iets uit?

Deze werkwijze doen we nu andersom. Deel een werkblad met een  foto uit. De leerlingen moeten nu de omtrek van de foto opnieuw tekenen met alleen stippellijntjes. Er is sprake van vervormen, stileren.

Laat de leerlingen nu de foto overtrekken met potlood, vul nu een  aantal vlakken , geometrisch of grillig eerst met potlood op. Probeer met zo min mogelijk vlakken toch nog te zien wat de voorstelling is. Als dit goed is gebeurd, worden de potloodvlakken met viltstift gevuld.

Deel het gekleurde papier uit. De viltstiftvlakken worden nu voorzien van stukjes gekleurd of zwart / wit papier. Nog niet meteen vastplakken. Leg verschillende kleurcombinaties op de vervormde  foto. Bedenk welke je het beste vindt en plak het daarna vast.

Een eigen logo, wie ben ik?

Deel een aantal tijdschriften uit.

Laat de leerlingen nu in de tijdschriften zeker 5 plaatjes, geen logo's  zoeken waarvan ze vinden dat deze bij ze passen. Plak deze op een vel papier en schrijf erbij of dit materieel of een ideëel plaatje is. Hiermee komt u weer terug op de inhoud van de les uit Hellig Hart.

 

Kern                               

Opdracht

De leerlingen kiezen het voor hun meest relevante plaatje uit. Ze  maken een logo van dit plaatje door het te vervormen. Middels stukken gekleurd karton wordt het logo uitgewerkt. Laat dit op ongeveer een A-4 formaat doen anders wordt het te priegelig.

Opdracht in deelstappen:

·      Kies een plaatje

·      Trek deze met potlood over en maak er vlakken van, grillig of  strak

·      Kies welke kleuren geschikt zijn, signaal, sfeerkleuren.

·      Knip vormen die op de vlakken passen

·      Probeer enkele variaties van kleuren

·      Plak de stukken papier op .

·      Zet je naam op de achterkant

·      Mooi zou zijn om op een kopieerapparaat of met de scanner de logos te verkleinen. (zwart /wit is minder fraai) Als ze dan op een A-4tje worden geplakt lijkt het een echt briefhoofd.

 

Evaluatie /Afsluiting            

Alle werkstukken uit les 1 en die van deze les hangen op het bord,  kris-kras door elkaar. Onder elk werkstuk staat een nummer. Ieder leerling voor zich gaat de combinaties zoeken die bij elkaar passen. Telkens een graffitiwerkstuk met een logo die daarbij hoort.

Een aantal opties worden klassikaal besproken.

Daarna worden de juiste combinaties bij elkaar gehangen.

Laat de leerlingen reageren op de uitkomst. Was het wat ze  verwacht hadden of was het compleet anders? Hoe kwam dat?  (plaatje onduidelijk qua vormgeving of anders)                           

Stel eventueel dezelfde vragen als bij de graffitiles, les 1

Hoeveel hebben er een materieel logo gemaakt en hoeveel een  ideëel ? Hierop kun je wat dieper ingaan vanuit de inhoud van het Hellig Hart project. Daarbij ging het vooral om de invalshoek vrijheid / onvrijheid.

 

 

 

 

 

 

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]