vakoverstijgend

 Vakoverstijgende lessen

 

Een drietal lessen die op zichzelf gegeven kunnen worden, maar ook naar aanleiding van  de methode Hellig Hart.

 

De volgende drie lessen zijn een serie lessen die  behoren bij het project Hellig Hart, een multimediale methode voor levensbeschouwing. Deze drie lessen sluiten qua inhoud en gebruik van middelen nauw aan op de les, Projectlijn E, les 6.1 (zie popup  window) uit deze methode.

De drie lessen vertonen een opbouw in het gebruik  van beeldgebruik. Van eenduidige beelden als stilstaand (letters, les 1 en logo’s, les 2) naar meer complexere beelden, bewegende beelden (videoclips, les 3).

De lessen zijn bedoeld om achter elkaar te geven in  verband met de opbouw van moeilijkheid. Het is ook mogelijk om met leerlingen die reeds eerder met deze materie gewerkt hebben alleen les 2 of les 3 te doen.

 

Korte toelichting                

De methode levensbeschouwing “Hellig hart”:

De methode gaat in op de vraag “wat is mijn identiteit  en hoe sta ik daarmee in de wereld”. De vraagstellingen komen voort uit een voortdurende afweging over normen en waarden.

Er wordt gebruik gemaakt van multimediaprodukten.  Deze worden als insteek en als didactische middel gebruikt. De vele visuele beelden die worden gebruikt komen voort uit de populaire beeldcultuur en vormt daarmee een prima aanknopingspunt voor  het geven van lessen hoe met populaire beelden om te gaan.

 

Titels van de lessen             

1, Wat ik met letters heb.

2, kijk dit ben ik!

3, Ben ik vrij?

 

Korte inhoud                        

Deze lessen sluiten aan op het project HELLIG HART,

projectlijn 1E  6.1. De wereld als een global village.  Wat hiermee wordt bedoeld staat reeds beschreven in de inleiding van het project “populaire beeldcultuur”. 

In deze les uit Hellig Hart gaat het om relaties tussen mensen onderling. Zie bijlage.

Populaire beelden uit deze les zijn:

de videoclip van de popgroep  “de Kast” en diverse logo’s.

De eerste les gaat over gebruikmaking van logo’s, de  vormgeving ervan in relatie tot de uitstraling die kan optreden .

 

les 1, wat ik met letters heb.

Eenduidige beelden, stilstaand.

In deze les bekijken de leerlingen graffiti op  afbeeldingen. Ze bespreken de manier waarop letters door de makers vervormd (gedeformeerd) zijn. Daarna tekenen ze met viltstift hun eigen naam als graffiti. Door de vormgeving van de letters maken ze  anderen duidelijk wie ze zijn of hoe ze over willen komen.

 

Les 2, kijk dit ben ik !

Deze les is een verdieping op de eerste les. Er wordt  een logo gemaakt waarvan de leerling vindt dat deze bij haar / hem past. Door zelf een foto te stileren geeft de leerling aan hoe deze zichzelf wil laten overkomen. In les 1a gaat het over letters in deze les  worden de beelden minder eenduidig. De beelden kunnen uit verschillende vormen en betekenissen worden opgebouwd.

 

les 3, ben ik vrij?

Nadat in les 1a en 1b al ingegaan is op het manipuleren middels platte beelden van de  werkelijkheid, wordt in deze les de wereld van de video onder de loep genomen. Hoe komt het dat videoclips je aandacht voortdurend weten vast te houden?

Hoe krijg ik inzicht in mijn eigen kijkgewoonten?

(zie ook www.waarkijkenzenaar.nl)

Bewegende beelden zijn meer complex dan stilstaande beelden doordat elementen als tijd,  geluid en ruimte de fascinatie vergroten.

 

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]