popgroepen

titel van de les.                    

mijn favorieten popgroep presenteert zich…….

groep 5 / 6 / 7

 

Kerndoel                               

De leerlingen weten dat mensen door middel van beeldende producten als reclame, media,  kleding, verschillende opvattingen en ideeën kunnen tonen en dat deze ideeën, cultuur-  en tijdgebonden zijn.

 

Korte inhoud           

reflectief       

Kinderen zijn bekend met beelden van popsterren die zich presenteren via de televisie  of via de muziekbladen. Als popgroepen zich op een opvallende manier presenteren, maakt dat de muziek populair en toegankelijk voor luisteraars en eventuele kopers van hun muziek.

Populaire beelden zijn presentaties in foto's en beelden die door hun maniertjes van  presenteren een hoge vorm van toegankelijkheid hebben. De leerlingen zijn zich amper bewust van het feit dat popmuziek door hun manier van presenteren, zo toegankelijk wordt gemaakt. Er kan een gesprek plaatsvinden  over de uitstraling die een groep heeft en wat er aan wordt gedaan om de sfeer zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen.

' Deze populaire beelden en standjes' kunnen door leerlingen worden toegepast op hun eigen favoriete groep of op te richten groep.

Door het stellen van vragen en te omschrijven hoe de presentatie van popsterren zich  aan ons voordoet kunnen leerlingen vaststellen hoe vandaag aan de dag presentaties zó worden opgezet om het beoogde effect te bereiken. Leerlingen gebruiken hier bij vaak woorden vanuit hun eigen cultuurjargon.

De leerlingen kunnen zich een beeld vormen, hoe bewust de artiest en groep zich  presenteert op foto's in tijdschriften en kranten, zodat de aandacht voortdurend naar de ster uitgaat.

Met behulp van deze lessen kunnen de leerlingen zich een idee vormen van de manieren  waarop deze beelden zijn opgebouwd.

Zelf kunnen zij nagaan op welke manier het hun koop- of luistergedrag heeft beïnvloed.

 Voorafgaand aan deze les zou eerst de les ben ik vrij gedaan kunnen worden

Korte inhoud           

productief

In deze les wordt aandacht besteed aan de presentatie van

muziekartiesten. De les heeft vooral de functie om het effect te benoemen van populaire  vormen van presentaties en het zelf kunnen toepassen in de eenvoudige opzet van een kijkdoos.

De leerkracht zal voortdurend vragen stellen bij wat de leerlingen bedoelen met hun  opmerkingen en met hun keuze van materialen.

En vragen stellen bij het zelfstandig werken of de door de leerling beoogde bedoeling  wordt bereikt en hoe en waarom bijstelling plaatsvindt.

De leerkracht zal het proces bewaken t.a.v. ;

- het vormen van een eigen mening door de leerling, hetgeen kan worden versterkt door  een lijst van meningen en woorden die tijdens de les door de leerlingen gebruikt worden bij te houden b.v. op het bord.

- het kritisch zijn op wat de leerlingen productief uitwerken.

Maken zij ook wat zij zichzelf hadden gedacht?

Zo niet, waarom en hoe stellen ze het proces bij?

 

deel 1.

In een gesprek worden vragen gesteld over het kijkgedrag naar muziekzenders, met de  vraag waarom de ene groep meer bekeken wordt dan de andere en iedereen een eigen kijkwijzer heeft.

Ze ontdekken dat de ene groep zich vaker en beter presenteert dan de andere "zien  er niet zo raar uit'', '' zijn veel leuker, cool, gaaf, vet ''

Ze ontdekken dat een groep wordt gelanceerd, dat een bepaalde presentatie van tevoren  wordt uitgedacht en zeer doordacht wordt uitgevoerd.

 

Via een bespreekschema analyseren de leerlingen hun favoriete muziek groep of zanger en  verzamelen zij verschillende soorten presentaties uit de verschillende muziektijdschriften of bij het bekijken van de verschillende videofragmenten. Tevens is veel beeldmateriaal van internet te halen.  b.v.  www.muziek.pagina.nl

Elk verzameld beeld wordt van commentaar voorzien door de leerlingen.Hierbij kan  gebruik worden gemaakt van het werkblad, (pop_ bespreekschema.)

 

deel 2.

De leerlingen maken een presentatie van hun favoriete groep in een ruimtelijk kader  (kijkdoos) alsof er een bevroren beeld ontstaat van een televisie, live optreden of fotosessie van de groep.

 

Doel          

Beschouwen

- de leerlingen bespreken de muziek fragmenten en geven commentaar. Ze ontdekken dat er  verschillen zijn in de opvattingen t.a.v. het zich presenteren van muziekgroepen. Ze ontdekken dat kleding, houding, kleur, standpunt de sfeer uitmaken van de presentatie van de groep.

- Ze ontdekken hoe hun eigen favoriete groep zich presenteert en beseffen dat door deze  keuze ook zij voor een favoriete manier van presenteren kiezen.

- in groepjes van 2 verzamelen en analyseren zij beeldmateriaal en voorzien het van  commentaar en maken tenslotte een keuze voor de favoriete presentatie van hun groep.

                                  

Handvaardigheid.

De leerlingen maken een presentatie van een groep in het kader van een  podiumpresentatie in een kijkdoosvorm. Ze letten daarbij vooral op de verhoudingen, standpunt in de ruimtelijke waargave. Kleurgebruik en materiaal toepassingen kunnen het geheel versterken.

 

Benodigdheden                   

voor de leerkracht.

- cd-rom met MTV fragmenten, andere videoclips. www.tmf.nl

- verschillende foto's en platen van bekende muziekgroepen uit diverse tijdschriften.

- grijsbord van verschillende afmetingen.

  o.a. A4 formaat om de ll. mee te laten oefenen.

- verschillende gekleurde papiersoorten, eventueel met patronen, die gebruikt worden  voor de binnenkant van de doos.

- plastic lijm soorten

- prototype van een kijkdoos. ( b.v. een schoenendoos waarbij in het deksel aan de  achterkant een vierkant gaat is gesneden en in de voorkant van de korte zijkant een kijkingang is gemaakt.

De leerlingen moeten van begin af aan een idee hebben hoe het licht in de doos valt.  Zodat de leerlingen voortdurend kunnen controleren wat ze maken.

 

voor de leerling

- elke leerling neemt plaatmateriaal mee van hem / haar favoriete popgroep of zanger.

- een bestaande doos, die als kijkdoos kan worden gebruikt.

  ( kan verschillende afmetingen hebben of op maat worden gesneden)

- grijsboard of wit -etalage karton om figuren op te plakken en te tekenen en  vervolgens in de doos te lijmen met een plakrand.

- schaar

- viltstiften, kleurpotloden.

 

Ruimte                                  

groepslokaal.

                                              

Tijd                                     

eerste lesonderdeel.

Beschouwinggesprek en invullen van bespreekschema: ± 30 min.

tweede lesonderdeel.

Handvaardigheidsopdracht: ± 90 min.

Evaluatie / afsluiting: ± 15 min.

 

Voorbereiding                     

- Neem enkele videoclips op van popgroepen

 

lesplanning

 

Inleiding.

Anders kijken naar muziekgroepen.            

- Ga met de leerlingen in een kring zitten en laat twee videofragmenten zien van op dit  moment bekende popgroepen.

mtv clip filmpje

b.v. :  Bon Jovi, Britney Spears.

- Inventariseer samen met de leerlingen wat opvalt aan deze popgroep: bijvoorbeeld,

1. Staan ze uitdagend te spelen of onverschillig en benoem de  verschillende attributen kleding, kleurgebruik, houding, reacties publiek. (schrijf de woorden die de leerlingen gebruiken op het bord in een schema.)

2. Horen ze bij een ruige of een ingetogen cultuur en is dit te zien aan  kleding, haardracht, entourage, houding naar het publiek of muziekanten onderling. 

 

Bespreekschema.                                 

popzender.

 

1. algemeen.      wie en wat zijn op de 2 foto’s te zien

 

 

 

 

 

2. vergelijken.     welke foto is het meest popfoto en waarom?

foto1. omdat;

 

 

 

foto 2. omdat;

 

 

 

3. beter kijken.    Wat heeft de fotograaf gedaan,

                              om de foto byzonder goed te laten worden?

De fotograaf heeft;

1.

 

2.

 

3.

 

4.welke van de volgende aspecten worden in de foto gebruikt.

a. het belangrijkste op de voorgrond.

 

 

b. de houding en standjes die worden aangenomen.

 

 

c. aankleding van de modellen. kleurgebruik, opmaak die opvalt!

 

 

d. andere vormen en attributen die in de foto worden gebruikt!

 

 

 

5. waarom zou er door de ontwerpers zó worden gewerkt.

 

 

 

6. benoem opvallende vormen , kleuren, die te maken hebben met de popmuziek/ cultuur van de groep?

 

 

 

 

 

 

 

                     

- Hang op een voor de leerlingen zichtbare plaats posters op van twee  popgroepen en laat de leerlingen ieder voor zich het bespreekschema invullen, laat hierbij gebruik maken van de woorden die op het bord staan.

- De leerlingen overleggen in tweetallen wat zij hebben opgeschreven en  vullen in het eigen bespreekschema aan wat hij / zij nog interessant vindt.

- Bespreek met de leerlingen de schema's

d.w.z. Laat enkele leerlingen vertellen wat zij bij een vraag hebben  ingevuld en laat andere leerlingen dat aanvullen en eventueel in hun eigen schema bijschrijven.

- Komen er nieuwe woorden aan de orde dan kunnen die in schema op het  bord worden bijgeschreven. 

- Vat het reflectieve deel met de leerlingen samen, doordat elke leerling de  volgende stelling afmaakt:

popgroepen hebben verschillende manieren om zich te

presenteren, mijn favoriete groep presenteert zich in:

houding, door………………

kleding, door………………

anders, door………………

 

- kijkdozen en kijkdozen. ± 90 min.

(tweede lesdeel)       

We laten het videofragment zien dat we bij de eerste inleiding ook hebben  gebruikt en zetten het met de pauze knop af en toe stil om het moment van presenteren te zien tijdens een actie.

Bijvoorbeeld:  

- De groep heeft zich goed verdeeld over het scherm en in het kader van  het videoscherm wordt de groep elke keer anders gepresenteerd.

 

Kern                                     

Opdracht

Presenteer je favoriete muziekgroep in een kijkdoos.

Wanner je in jouw kijkdoos kijkt moet je als het ware naar een bevroren  actie kijken van jouw favoriete muziekgroep kijken.

Het gaat hierbij om houding, kleur en opvallende elementen die bij de door  jouw gekozen groep horen.

Het moet niet gaan om een precieze weergave van de groep maar om de  sfeer en entourage die bij jou groep hoort.

           

instructie.

het maken van de kijkdoos.

- Neem een bestaande doos, de afmetingen van een schoenendoos zijn  hierbij het beste aan te houden. Maak hierin een kijkgat, aan de korte zijkant van de doos. Kijk nu in de doos en bepaal hoe het licht moet vallen.  Maak het gat in de deksel echter niet te groot, later kun je het groeter maken.

- Laat eenvoudige mensvormen uit grijsbord tekenen en knippen en let  daarbij op de verhouding. Met viltstiften kunnen kleding en gezichten worden aangebracht.

Leerlingen die duidelijke mensvormen hebben getekend en uitgeknipt  kunnen deze ook aan andere leerlingen als model laten gebruiken. In het model kunnen houdingen altijd anders worden aangegeven. Laat leerlingen goed in de gaten houden dat de verhoudingen moeten  overeenkomen met de doos, waarin tenslotte het geheel van de muziekgroep moet worden geplakt.

Plakstrookjes.

- er kan met losse plakstrookjes worden gewerkt.

- er kan ook met papierenplakband worden gewerkt om de gemaakte  vormen in de doos te vast te plakken.

 

Opdracht in deelstappen.

1. Ontwerp de kijkdoos met kijk - en lichtgaten.

2. Zoekpapiersoorten en kleuren bij elkaar die belangrijk zijn om de  binnen kant van doos te vormen en dus bij de groep horen.

3. Teken en knip mensfiguren, waarmee je de groep gaat samen stellen.  Probeer deze uit in de doos, zodat je een voorstelling hebt van hoe het er enigszins uit gaat zien.

4. Bepaal nu definitief kleuren en mensvormen met verhoudingen en zorg  ervoor dat jou groep door overdrijvingen en vergrotingen, opvalt b.v. de gezichten groter te maken, of juist de instrumenten aandacht te geven

5. Maak het geheel goed en vooral duidelijk. Plaats de deksel op de doos  en kijk of er nog een gekleurd papier op het kijkgat moet om de sfeer te verhogen.

           

begeleiding.                                    

Help de leerlingen met vooral zelf oplossingen te bedenken.

Een korte tussenevaluatie vooral in het begin van de les, kan de leerlingen  motiveren om door anderen gevonden oplossingen ook in hun werk toe te passen.

 

evaluatie / afsluiting.           

Laat de leerlingen voordat ze het werkstuk presenteren, zelf opschrijven  waarom de door hen gemaakt groep door houding, kleur en attributen opvalt. Laat ze daarbij eventueel de woorden en opmerkingen van het bord gebruiken.

Geef de leerlingen uitgebreid de kans elkaars dozen te bekijken, waarna  ze individueel kunnen vertellen over hun groep en de manier waarop zij de groep hebben benaderd.

                                  

lessuggesties voor andere groepen.

Natuurlijk kan in de volgorde van werken worden gewisseld. leerlingen  kunnen een begeleide inoefening doen. D.w.z. een aparte oefening om b.v. een podium presentatie te maken als oefening op eind het eerste reflectieve deel.

De leerlingen zetten op een stuk karton, zo groot als een A4 enkele figuren  neer in de hoogte van ± 10 -12 cm om te ervaren hoe het effect is als ik enkel figuren als b.v. driehoek, vierkanten en willekeurige of organische figuren in een zelfde ruimte zet.

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]

[intro] [inleiding] [verschijningsvorm] [lessen]